Støttar tv-aksjonen

SEVI Turbo og turboservice

Støttar tv-aksjonen

SEVI GIR TILBAKE «TOYOTA`N TIL MAGDI» TIL ÅRETS TV_AKSJON

Sevi og toyotaen 17.aug 2013

Sevi og toyotaen 17.aug 2013

SEVI ynskjer også i år å delta på årets tv-aksjon og vil i den samanheng annonsere at vi gir bilen tilbake til aksjonen slik at den også i år kan auksjonerast vekk til inntekt for a…ksjonen. Håpar at alle vert med å by!

For SEVI har det vore viktig at å behalde bilen så original som muleg og har sørga for at bilen er «EU-godkjend» og i god bruksstand. Bilen har nettopp vore på besøk på Jungendfestival i Ålesund for å møte sin tidlegare eigar, Magdi, i Karpe Diem, noko som skapte stor gjensynsglede.

SEVI vil takke for eit fantastisk år med «toyota`n til Magdi. Fantastiske møter og opplevingar har fulgt bilen. Vi i SEVI håpte på at vi ved å fokusere på dette fenomenet av ein bil, kunne få ungdom si merksemd og engasjement retta mot fjorårets tv-aksjon. Dette er noko vi føler vi har lykkast med og håper dette viser igjen ved at ungdom engasjerar seg og bidrar også til årets aksjon.

Vi håpar at den framtidige eigar også fyl opp dette ved å gi bilen tilbake til neste års aksjon slik at bilen kan vere med på å gi inntekt til aksjonen i mange år framover.

Vi ynskjer med dette årets tv-aksjon lykke til!

Comments Are Closed!!!