FAGOMRÅDER

ELEKTRO

SEVI er autorisert elektroinstallatør for maritime anlegg med eigen tavleproduksjon for tavler, startarar, frekvensomformarar, autotransformatorar etc.

ENGINEERING

Design, utvikling og engineering av både mekaniske og elektriske løysingar og system for maritim næring.

AUTOMASJON

Kontrollsystem, automatiske styringar til oppdrett, skip og anna industri. Med fokus på god HMI og fjernbetening, er alle våre system eit godt verkty for våre kundar til å operere sine prosessar på ein trygg og effektiv måte.

DIESELMOTOR

SEVI er forhandlar for fleire kjende motormerker og har sertifisert personell for service og vedlikehald av dieselmotorar, samt vel-utstyrt verkstad for overhaling av dei fleste typer motorar.

DIESELAGGREGAT

SEVI leverar skreddarsydde aggregatløysingar til kundar innanfor oppdrett, offentlege bygg og anleggsvirksomheit.

RETROFIT PROSJEKT

SEVI utfører ombyggingsprosjekt for skip, med tanke på re-motorisering, elektrifisering, hybriddrift etc.