SEVI er servicepunkt for eksosrensesystem for norske maritim næring

SEVI er servicepunkt for eksosrensesystem for norske maritim næring

Serviceavtale mellom SEVI og H+H Engineering & Service

f.v. Roger Kaldhol, Jurgen Mueller og Severin Gjerde

f.v. Roger Kaldhol (adm.dir SEVI TURBO AS, Jurgen Mueller (H+H) og Severin Gjerde (Adm.dir. SEVI AS)

SEVI og HuHES har gjort en avtale om service og idriftsetting av eksosrenseanlegg (SCR-system) for skip i Noreg. Etter avtale med H + H Engineering og Service, vil SEVI yte service av høg kvalitet og levere reservedeler til nye og eksisterande kundar av H + H Engineering og Service.

SEVI er ein tverrfagleg leverandør for maritim næring med segmenta SEVI ELEKTRO, SEVI MOTOR og SEVI TURBO. Frå etableringa i 2009 har SEVI vakse til å verte ein viktig leverandør av tenester til maritim industri. SEVI har verkstadar longs kysten av Norge i Skien, Bergen, Fosnavåg, Kristiansund og Svolvær.

Systemet er i dag installert på fleire norske fiskefartøy og offshorefartøy.

 

 Lett tilgjengelege delar og service frå ein av verdas fremste leverandør av eksosrensesystem for skip

 

H + H Engineering & Services produksjons- og avgassrenseteknologi har vært et begrep i ​​mange år for rasjonelle og bærekraftige tenester av førsteklasses kvalitet – som begynner med den første ideen, som omfattar vellykka realisering og garanterer kontinuerlig støtte av kundens prosjekter.

I dag yter H + H Engineering og Service global støtte for meir enn 200 skip og gjennom dette over 600 motorar og ein høg andel av drivhus med spesial integrerte SCR system. Gjennom 15 års erfaring i eit svært spesialisert felt, har teamet rundt H + H Engineering og Service med administrerande direktørar, Dipl. Ing. Hartmut Ritter og Jürgen Müller i spissen, etablert eit nettverk av partnarar på verdsbasis, og gir dermed rask og effektiv service i hele verda.

Avtale er gjeldande frå 1. september 2014

 

Comments Are Closed!!!