• DIESEL AGGREGAT

  Dieselaggregat til oppdrett, reservestraum, datasenter etc.
 • HYBRID OG ELEKTRISK FRAMDRIFT

  Framdriftsløysingar for skip (både retrofit og nybygg).
  Framdriftsløysingar
 • MARITIM SERVICE

  Serviceleverandør for dieselmotor, elektriske system og automasjon
  Les meir her

ELEKTRO

SEVI er autorisert elektroinstallatør for maritime anlegg med eigen tavleproduksjon for tavler, startarar, frekvensomformarar, autotransformatorar etc.

ENGINEERING

Engineering, kalkulasjon og tekniske berekningar for generatorsystem, tavler, automasjonssystem og elektroinstallasjon til nybygg, ombyggingar av både skip og landbasert industri.

AUTOMASJON

Kontrollsystem, automatiske styringar til oppdrett, skip og anna industri. Med fokus på god HMI og fjernbetening, er alle våre system eit godt verkty for våre kundar til å operere sine prosessar på ein trygg og effektiv måte.

DIESELMOTOR

SEVI er forhandlar for fleire kjende motormerker og har sertifisert personell for service og vedlikehald av dieselmotorar, samt vel-utstyrt verkstad for overhaling av dei fleste typer motorar.

DIESELAGGREGAT

SEVI leverar skreddarsydde aggregatløysingar til kundar innanfor oppdrett, offentlege bygg og anleggsvirksomheit. Våre løysingar for lokal kraftproduksjon til både småskala-anlegg og store resirkuleringsanlegg har blitt godt motteken i markedet.

SEVI HYBRID FRAMDRIFT

SEVI leverar komplette løysingar for framdrift og kraftproduksjon til skip. Med batteripakke integrert i skipet, opnar ein opp for full fleksibilitet for korleis ein driftar skipet på ein best mulig måte. Dette bidreg til betre drivstofføkonomi og eit betre klima generelt, når ikkje nyttar meir drivstoff enn absolutt nødvendig.