• el-ferje

  ELEKTRISKE FERJER

  Elektriske ferjer med patentert automatisk fortøying, og samtidig lading frå land.
 • fishing_old-vessel-final-cropped-lite

  HYBRID OG ELEKTRISK FRAMDRIFT

  Framdriftsløysingar for skip (både retrofit og nybygg).
  Les meir om SEVI BLUE POWER
 • SEVI_INFO1

  MARITIM SERVICE

  Serviceleverandør for dieselmotor, elektriske system og automasjon
  Les meir her

ELEKTRO

SEVI er autorisert elektroinstallatør for maritime anlegg med eigen tavleproduksjon for tavler, startarar, frekvensomformarar, autotransformatorar etc.

AUTOMASJON

Kontrollsystem, automatiske styringar til oppdrett, skip og anna industri. Med fokus på god HMI og fjernbetening, er alle våre system eit godt verkty for våre kundar til å operere sine prosessar på ein trygg og effektiv måte.

DIESELMOTOR

SEVI er forhandlar for fleire kjende motormerker og har sertifisert personell for service og vedlikehald av dieselmotorar, samt vel-utstyrt verkstad for overhaling av dei fleste typer motorar.

DIESELAGGREGAT

SEVI leverar skreddarsydde aggregatløysingar til kundar innanfor oppdrett, offentlege bygg og anleggsvirksomheit.

EKSOSRENSING

SEVI er servicepunkt i Noreg for H+H ES sitt system for eksosrensing (SCR-system), både på nye prosjekt og service på eksisterande anlegg.

RETROFIT PROSJEKT

Saman med SEVI BLUE POWER, leverar SEVI ombyggingsprosjekt for skip, med tanke på re-motorisering, elektrifisering, hybriddrift etc.